lördag 30 augusti 2008

Måndalsfortet

Måndalsfortet är beläget strax utanför Tyresö. Fortet är en del i "Korvlinjen" som byggdes för 100 år sedan och som hade som uppgift att skydda huvudstaden från angrepp söderifrån. Byggandet av försvarslinjen möjliggjordes genom ett privat initiativ då pengar samlades in bland välbärgade Stockholmare för byggande och köp av mark. Försvarslinjen ingick i försvarsorganisationen fram till 1952 och var tänkt att bemannas av "landstormare".Inga kommentarer: