onsdag 3 september 2008

Skjutbana Järvafältet

Under en vandring på Järvafältet uppenbarade sig denna gamla pistolskyttebana. Området är för övrigt belamrat med diverse militära lämningar då det så sent som på 1970-talet användes som ett militärt övningsområde.

Inga kommentarer: