måndag 16 februari 2009

Ryssviken

Vid ryssviken i Nacka låg tidigare en ansamling ryska pråmar, stadda i ett kraftigt förfall. Dessa kunde man se i en Beck-film som jag tyvärr glömt namnet på. Området var i varje fall minst sagt ruggigt. Nu saneras området och ett bostadsområde som heter Marinstaden börjar växa fram.


Inga kommentarer: