lördag 4 juli 2009

Tantogården

Trodde ärligt talat att man skämtade när rivningen av Tantogården fördes på tal, men icke. Nu är den gamla fina kåken en mindre hög med brädor.

De vita pappren till vänster om ingången är protestlistor mot rivandet av Tantogården men de hjälpte som synes föga.

Inga kommentarer: